1. Inżynieria systemów informatycznych w organizacjach
  • Architektury rozproszonych zasobów (Edge Computing, Fog Computing, Mobile Cloud)
  • Architektura usługowa
  • Integracje aplikacji i usług
  • Komunikacja Human-Computer
  • Media społecznościowe
  • Narzędzia i technologie projektowania oraz budowy systemów informatycznych zarządzania
  • Projekty i przedsięwzięcia informatyczne
  • Technologie chmury obliczeniowej
  • Technologie baz danych
  • Technologie Big Data
  • Technologia blockchain i kryptowaluty
 2. Systemy informatyczne w transformacji organizacji
  • Digitalizacja procesów biznesowych
  • Internet rzeczy / Internet wszystkiego
  • Przemysł 4.0
  • Systemy analityczne
  • Systemy i aplikacje inteligentne
  • Społeczne, kulturowe i etyczne implikacje wdrożeń IT
  • Systemy informatyczne zarządzania (ERP, CRM, SCM itd.)
  • Zarządzanie wiedzą wspomagane IT
  • Zrównoważone IT
 3. Ład organizacyjny w zarządzaniu IT
  • Architektura korporacyjna
  • Audyt IT
  • Bezpieczeństwo IT
  • Konwergencja biznes-IT
  • Strategie IT
  • Zarządzanie usługami IT

Zaproponowany powyżej zakres tematyczny należy traktować jako propozycję tematów jakich dotyczyć będzie problematyka konferencji. Organizatorzy oczekują także  zgłoszeń opracowań naukowych dotyczących innych problemów zastosowania informatyki w zarządzaniu.