Data   Opis
30 maja 2019   Zgłoszenie udziału – mailem lub przy użyciu formularza
31 sierpnia 2019   Nadesłanie pełnego tekstu referatu
15 września 2019   Informacja o przyjęciu / odrzuceniu referatu
15 listopada 2019   Opłata za konferencję
20 listopada 2019   Przesłanie planu konferencji
28-29 listopada 2019   Konferencja