Rada programowa

 • prof. dr hab. Witold Chmielarz, Uniwersytet Warszawski – przewodniczący Rady Programowej,
 • prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki, Uniwersytet Warszawski – honorowy przewodniczący Rady Programowej,
 • dr hab. Anna Kaczorowska, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki – wiceprzewodnicząca,
 • dr hab. Małgorzata Łatuszyńska, prof. US, Uniwersytet Szczeciński - wiceprzewodnicząca,
 • prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski, Uniwersytet Szczeciński – wiceprzewodniczący,
 • dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – wiceprzewodniczący,
 • prof. dr hab. inż. Kesra Nermend, Uniwersytet Szczeciński – wiceprzewodniczący
 • prof. dr. hab. Ewa Ziemba, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – wiceprzewodnicząca.

członkowie:

 • dr hab. Jerzy Auksztol, prof. UG, Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Bolesław Borkowski, SGGW, Warszawa
 • dr hab. Jan Chadam, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • dr hab. Jacek Cypryjański, prof. US, Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. Zygmunt Drążek, Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Helena Dudycz, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Dariusz Dziuba, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. inż. Anna Fabijańska, prof. PŁ, Politechnika Łódzka
 • dr hab. Wojciech Fliegner, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Michał Goliński, prof. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
 • prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Janusz Grabara, prof. PCz, Politechnika Częstochowska
 • dr hab. Gabriela Idzikowska, emerytowany prof. UŁ
 • dr inż. Mieczysław Jagodziński, IFS Poland
 • dr hab. Dorota Jelonek, prof. PCz, Politechnika Częstochowska
 • prof. dr hab. Jan Jeżak, Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko, Politechnika Lubelska
 • dr hab. Anna Kaczorowska, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Andrzej Kobyliński, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
 • dr Tomasz Komorowski, Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. Jerzy Korczak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof. PW, Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Dorota Kuchta, Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Przemysław Lech, prof. UG, Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Renata Lisowska, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab Leszek Maciaszek, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr hab. Krzysztof Michalik, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr inż. Marek Miłosz, Politechnika Lubelska
 • dr inż. Sabina Motyka, Politechnika Krakowska
 • prof. dr hab. inż. Kesra Nermend, Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński, Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi
 • prof. dr hab. Bogdan Nogalski, Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Nowicz, Politechnika Łódzka
 • dr hab. inż. Małgorzata Nycz, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Celina Olszak, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Mieczysław Owoc, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr hab. inż. Arkadiusz Orłowski, prof. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
 • dr hab. Anna Pamuła, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Małgorzata Pańkowska, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Tomasz Parys, Uniwersytet Warszawski – sekretarz naukowy
 • prof. dr hab. Kazimierz Perechuda, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Marcin Sikorski, Politechnika Gdańska
 • dr inż. Jolanta Słoniec, Politechnika Lubelska
 • dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa Warszawa
 • dr hab. inż. Seweryn Spałek, prof. PŚ, Politechnika Śląska
 • dr hab. inż. Stanisław Stanek, Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu
 • dr hab. Jakub Swacha, prof. US, Uniwersytet Szczeciński
 • dr Grzegorz Szyjewski, Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Urszula Świerczyńska-Kaczor, Łodzka Szkoła Filmowa
 • dr hab. Dariusz Trzmielak, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. inż. Janusz Wielki, prof. PO, Politechnika Opolska
 • dr hab. Bernard Ziębicki, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie