Udział w konferencji bez noclegu: 750 zł.
Publikacja kolejnego referatu uczestnika: 500 zł lub 1200 zł w zależności od miejsca publikacji.
Publikacja referatu dla doktorantów: 500 zł.
Osoba towarzysząca lub uczestnictwo bez referatu: 600 zł.

Opłata konferencyjna obejmuje udział w obradach, publikację artykułu oraz imprezy towarzyszące.


Wpłat należy dokonywać na konto:

11 1160 2202 0000 0000 6084 8803

Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
w tytule przelewu proszę zaznaczyć, iż wpłata dotyczy konferencji IWZ 2019