• dr Tomasz Parys – Uniwersytet Warszawski - przewodniczący
  • dr Tomasz Komorowski – Uniwersytet Szczeciński 
  • dr Jarosław Banaś – UMCS w Lublinie
  • dr Marek Mędrek – UMCS w Lublinie
  • dr Łukasz Wiechetek – UMCS w Lublinie
  • dr Oskar Szumski – Uniwersytet Warszawski
  • dr Marek Zborowski – Uniwersytet Warszawski
  • dr inż. Anna Borawska – Uniwersytet Szczeciński
  • dr inż. Mateusz Piwowarski – Uniwersytet Szczeciński
  • mgr Małgorzata Oleś – Uniwersytet Warszawski
  • mgr Aneta Biernikowicz – Uniwersytet Warszawski