zapraszają na międzynarodową, rotacyjną, cykliczną konferencję naukową pt.

Informatyka w Zarządzaniu 2019

organizowaną w tym roku przez:
Katedrą Systemów Informacyjnych Zarządzania
 Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

we współpracy z:

  • Instytutem Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego
  • Katedrą Informatyki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
  • Katedrą Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
  • Zakładem Systemów Informacyjnych Zarządzania na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Patronat nad konferencją sprawują Rady Naukowe PTI i NTIE

Konferencja odbędzie się w Warszawie  

w dniach 28-29 listopada 2019 r.,

na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

 

W roku bieżącym konferencja będzie

 okazją do uczczenia jubileuszu

 80 lecia urodzin

 prof. Jerzego Kisielnickiego

 na który niniejszym

serdecznie zapraszamy.